Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.detskysatnik.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito podmienkami oboznámený.

Základné pojmy:

1.Predávajúci (prevádzkovateľ): Internetový obchod sa nachádza na doméne: www.detskysatnik.sk
Proficabs s.r.o.
Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca

IČO 51698706
DIČ 2120753360

2. Kupujúci Rozumie sa ním fyzická, alebo právnická osoba, (konečný spotrebiteľ), ktorý vstúpil do zmluvného vzťahu s predávajúcim a využíva služby na doméne www.detskysatnik.sk.

Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Vami realizovaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.detskysatnik.sk. Predávajúci nie je platca DPH. Pri každom tovare je uvedený názov tovaru, popis tovaru, obrázky, cena a odkaz na pridanie do nákupného košíka.

4. Ceny tovarov uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH. (bez skrytých poplatkov).

Cena tovaru je uvedená bez nákladov na dopravu (poštovné, balné). Uvedená cena v e-shope www.detskysatnik.sk je pevná.

5. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci pravdivé informácie o kupujúcom, (Meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, adresu elektronickej pošty (email), jedno kontaktné telefónne číslo).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate objednaný tovar ako darček). Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych prostredníctvom obchodu v slovenskom jazyku. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru spolu z tovarom na adresu doručenia kupujúceho (slúži zároveň ako záručný a dodací list).

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky (akceptáciu) predávajúcim (emailom, alebo telefonicky). Takáto zmluva sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Ak kupujúci zistí chybu vo svojom objednávkovom formulári, môže chybu opraviť písomnou formou (teda emailom).


II. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje

b) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

c) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné, balné)

d) svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby, potvrdzuje prevzatie tovaru

e) kupujúcemu po doručení tovaru bude doručený aj doklad o zakúpení, ktorý slúži aj ako doklad pri prípadnej reklamácií (kupujúci je povinný tento doklad uschovať)

Kupujúci má právo:

a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

b) kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu iba do 5 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru a číslo objednávky. Ak Vám zásielka ešte nebola odoslaná, budeme sa snažiť vyhovieť Vašim požiadavkám. Storno objednávky potvrdíme mailom.

c) Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť do 14 dní od jeho doručenia nie však ako zásielku na dobierku. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom balení. Po vrátení tovaru (Po odstúpení od zmluvy), bude zákazníkovi vrátená cena tovaru na bankový účet zákazníka, najneskôr do 14 dní od dňa vrátenia tovaru.


III. Práva a povinnosti predávajúceho.

a) Predávajúci vybavuje všetky objednávky v poradí, v akom boli objednané.

b) Predávajúci oboznámi zákazníka o objednaní a potvrdení objednávky formou e-mailu, alebo telefonicky.

c) Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo nedostupnosti tovaru z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu (produkt sa prestal vyrábať). Zmenila sa cena u dodávateľa produktu.

e) Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.


IV. Storno objednávky

Kupujúci – spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Kupujúci – podnikateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek po uplynutí lehoty 5-tich dní odo dňa urobenia objednávky, avšak iba pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky môžu kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo nedostupnosti tovaru z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu (produkt sa prestal vyrábať). Zmenila sa cena u dodávateľa produktu.


V. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

Nákupom v e-shope www.detskysatnik.sk vzniká právoplatná kúpna zmluva. V prípade, že si kupujúci neopodstatnené a bezdôvodne neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky.. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na obstaranie tovaru, poštovné náklady - za odoslanie zásielky kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky).
Celková výška pokuty pri neprevzatí dobierky činí 6 Eur. Takému kupujúcemu zároveň odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred


VI. Výmena tovaru

a) Nevyhovuje Vám tovar svojou veľkosťou? Vymeníme vám ho za iný. Tovar v internetovom obchode www.detskysatnik.sk je možné vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru.

b) Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Ako postupovať pri výmene tovaru?

1.) Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, ktorý žiada na výmenu (názov, farbu, veľkosť, cenu).

2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.

3.) Tovar zasielajte na adresu Proficabs s.r.o, Jašíkova 2478/3 022 01 Čadca a to doporučene, nie dobierkou. 4.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať. 5.) Tovar dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. 4. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho adresu originál faktúru priloženú spolu z tovarom.

5. Za výmenu si je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2 € . Vymenený tovar bude odoslaný Slovenskou poštou 1. triedou.

6. Objednaný tovar (slipy, nohavičky, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.

7. Bez dodržania týchto podmienok nemôže byť tovar vymenený. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.


VII. Poštovné a balné

Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:

* dobierkou - Slovenská pošta (3,50 Eur)

* bezhotovostným prevodom na účet, alebo priamym vkladom na účet (2 Eur)

* Pri nákupe tovaru nad 100 Eur poštovné neplatíte (len pri prevode na účet)

* Ponúkame aj osobný odber v Čadci UPOZORNENIE !!! Platba v hotovosti nie je možná !!!!

Osobný odber je možný len pri platbe vopred a nabehnutí platby na náš účet !!!

V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk. (len prevodom na účet). Pri bankovom prevode trvá spracovanie platby 2-3 pracovné dni, tovar odosielame po prijatí platby na náš účet. Ak objednaný tovar nie je skladom, kupujúceho informujeme emailom alebo telefonicky o chýbajúcom tovare. V deň expedovania tovaru je kupujúci informovaný emailom, že objednaný tovar bol odoslaný. Pošleme Vám potvrdzujúci mail o odoslaní spolu s podacím číslom, ktorý môžete sledovať v aplikácií Slovenskej pošty - Sledovanie zásielok. Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Po prevzatí balíka nie je možné reklamovať tovar z dôvodu fyzicky poškodeného balíka. E-shop môže využívať zľavnené tovary ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré sú jednoznačne vyznačené patričnou informáciou.


VIII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


IX. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632 130, e-mail: za@soi.sk
Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


X. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu ako aj informácie o ponúkaných tovaroch, ak sa na stránke vyskytla chyba spôsobená pri pridávaní alebo editácií tovaru, či vplyvom iných faktorov ako napr. zmena ceny poštovného. V prípade, že si takýto tovar zákazník objedná, je povinnosťou predávajúceho informovať kupujúceho o všetkých zmenách týkajúcich sa objednávky a dohodnúť sa formou e-mailu alebo telefonicky o ďalšej spolupráci a až po potvrdení a akceptácii zmien zo strany kupujúceho expedovať tovar. Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Akciová ponuka platí len do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.